Sempozyumların Amacı

Sosyal Bilimler konusunda yapılan araştırmaların sunulması, tartışılması ve gelişmelerin paylaşımı. Ayrıca Sosyal Bilimler konusunda çalışan araştırmacı ve akademisyenlerin ortak bir platformda buluşmalarına zemin hazırlamaktır.