Piri Reis ve Türk Denizcilik Tarihi, 26-29 Eylül 2013

Başvuru Formu / Özet ve Makale Gönder / Yazım Kuralları / Afiş ve Duyuru Metni

Yazım kuralları için tıklayınız ...

Afiş için tıklayınız ...

Duyuru metni için tıklayınız ...

Sempozyum Hakkında

Muhittin Pîrî Reis (1470-1554) Türk Dünyasının yetiştirdiği en büyük haritacı, coğrafyacı, kartograf ve denizci olarak, Dünya Denizcilik tarihinde müstesna bir yere sahiptir. Gerçekten de Pîrî Reis tarafından hazırlanan “Kitab-ı Bahriyye” ile yine O’nun çizdiği iki dünya haritası, hem bilimsel ve görsel, hem de işlevsel ve teknik açıdan son derece üstün ve çağını aşan niteliklere sahiptir. Pîrî Reis tarafından 1513 yılında çizilen ilk dünya haritası, Atatürk’ün emriyle 1929 yılında Topkapı Sarayı’nda başlatılan envanter tespit, değerlendirme ve Topkapı Sarayı’nı Kadim Eserler Müzesi haline getirme çalışmaları esnasında tesadüfen iki Alman bilim adamı Prof. Dr. Gustav Adolf Deismann ve Prof. Dr. Paul Kahle tarafından keşfedildiğinde, çok büyük bir ilgi çekeceğini hiç kimse tahmin edemezdi. Çünkü bu haritacılık şaheseri, çizimin içeriği, tekniği ve görselliği ile dünya çapında yankı uyandırmış ve bu ilgi bilim kurgu yazılarına ilham oluşturacak kadar ileri gitmiştir. İçinde bulunduğumuz yıl, bu haritanın çizilmesinin 500. yıl dönümüdür ve bu önemli olay; 25 Ekim-10 Kasım 2011 tarihleri arasında Fransa’nın Başkenti Paris’te gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, UNESCO’nun 36. Genel Konferansında 2013’ün Dünya Pîrî Reis Yılı kabul edilerek kutlama ve anma programına alınmıştır. Beş yüz yıl sonra Türk Dünyasının yetiştirdiği bu büyük kartografı, denizciyi, bilim adamını anmak ve onun Türk ve Dünya Haritacılık, Coğrafyacılık ve Denizcilik Tarihi’ne katkısını ortaya koyarak, farkındalığı arttırmak, yeni ve farklı bilgilerin paylaşımını sağlamak amacıyla Eylül ayı içerisinde Türk Tarih Kurumunca İstanbul’da Uluslararası Muhittin Pîrî Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu düzenlenecektir.

Sempozyum Konu Başlıkları

Sempozyum ve ansiklopedi projesi kapsamında aşağıdaki konu başlıkları önerilmektedir. Hedeflenen konu başlıkları tarihsel süreçte dönüm noktaları olan olaylardan ve kişilerden seçilmiştir. Konuyla ilgili diğer temalarda makale olarak değerlendirilecektir.

Piri Reis
• Piri Reis’in Hayatı
• Piri Reis’in Türk ve Dünya Denizciliğine Katkıları
• Piri Reis’in Bilimsel Yönü
• Kitab-ı Bahriye
• Piri Reis’in Birinci (1513) ve İkinci Dünya Haritası (1528)
• Piri Reis’in Öncülleri ve Çağdaşlarıyla Karşılaştırılması
• Piri Reis Döneminde Osmanlı’nın Deniz Gücü
• XVI.yy Teknolojisinde Piri Reis ve Kartografya
• Bir Devrin Simgesi ve Milli Değer Olarak Piri Reis
• İlgili Diğer Temalar

Türk Denizcilik Tarihi
• Osmanlılar Öncesi Türk Denizciliği
• Osmanlı İmparatorluğu’nda Korsanlık
• Osmanlı Deniz Hukuku
• Osmanlı İmparatorluğu’nda Gemi Teknolojisinin ve Tersanelerin Tarihi
• Kuruluş Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nun Denizcilik Faaliyetleri
• Venedik ve Bizans ile Denizlerdeki İlişkiler ve Savaşlar
• Yükselme Döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nun Denizcilik Faaliyetleri
• Yükselme Döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nun Deniz Kuvvetleri
• Yükselme Döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nun Deniz Siyaseti ve Deniz Ticareti
• Yükselme Döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nun Büyük Türk Reisleri (Kemal Reis, Burak Reis, Piri Reis, Oruç Reis, Aydın Reis, Salih Reis, Seydi Ali Reis, Murat Reis, Turgut Reis, Hızır Reis v.b)
• Preveze Deniz Savaşı ve Sonuçları
• Duraklama Döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nun Denizcilik Faaliyetleri
• İnebahtı Deniz Savaşı ve Sonuçları
• Gerileme Döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nun Denizcilik Faaliyetleri
• İlk Denizcilik Okulunun Kurulması
• Çökme Döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nun Denizcilik Faaliyetleri
• Trablusgarp Savaşı’nda Deniz Harekatı
• Balkan Savaşı’nda Deniz Harekatı
• I. Dünya Savaşı’nda Deniz Harekatı
• Çanakkale Savaşı ve Sonuçları
• Milli Mücadele Döneminde Denizcilik Faaliyetleri
• 1923’ten Günümüze Türk Deniz Kuvvetleri ve Denizcilik Faaliyetleri
• 21.yy’da Denizciliğin Askeri, Siyasi ve Ekonomik Önemi
• Türk Denizciliğinin Uluslararası İlişkilerimizdeki Önemi

Yürütme ve Bilim Kurulu

Bilim Kurulu ayrıca ilan edilecektir.

Yürütme Kurulu:

Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ, Çankırı Karatekin Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Halil ERSİN AVCI, Marmara Üniversitesi

Düzenleyenler

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı

Program

Sempozyum Programı için tıklayınız ...

Ulaşım ve Konaklama

1- Golden Age Hotel

Topçu Caddesi No:10 Taksim İstanbul

Telefon +90 212 254 49 06 (pbx)

Faks +90 212 255 13 68

info@goldenagehotel.com

2- Avantgarde Hotel

Kocatepe mah. Abdulhakhamit cad. No 42 Taksim

http://www.avantgardecollection.com

Önemli Tarihler

Sempozyum Yeri: İstanbul
Özetlerin Gönderilmesi Için Son Tarih: 15 Temmuz 2013
Makalelerin Gönderilmesi Için Son Tarih: 1 Eylül 2013
Kabul Edilen Makalelerin Duyurulmasi: 15 Eylül 2013
Sempozyum: 26-29 Eylül 2013

İletişim-Sekretarya

English/Contact:

Türkçe: Uzm. Yrd. Aytaç YÜRÜKÇÜ - 0-312- 310 23 68 / 231